Northwest Athletics Association of Community Colleges

BASEBALL


Game Summary

2011-04-30 - at Skagit Valley

1 2 3 4 56789 RHE
SHCC 0 0 0 0 00000041
SVC 0 1 0 0 00000130

W-Engel (SVC) 7k L-Walsh (SHCC) 5k

SINGLES: Stoffal (SVC), Capron (SVC), Yabes (SHCC), Cottingham (SHCC), Padilla (SHCC), Goto (SHCC)

HOMERUN: Poch (SVC)

STEALS: Yabes (SHCC), Cottingham (SHCC)

STATS
TEAMS
NWAACC home